Việt Nam đề xuất đăng cai APEC 2027Article thumbnail

Việt Nam đề xuất đăng cai APEC 2027

20/11/2023
30:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất Việt Nam đăng cai APEC 2027 và nhận được ủng hộ của nhà lãnh đạo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất Việt Nam đăng cai APEC 2027 và nhận được ủng hộ của nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên.