Việt Nam phấn đấu có 15 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2025Article thumbnail

Việt Nam phấn đấu có 15 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2025

29/02/2024
08:25
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 đạt 33 giường bệnh trên 10.000 dân, 15 bác sĩ trên 10.000 dân.

Giải mã thị trường là chương trình radio đa dạng với nội dung thú vị. Ứng dụng công nghệ AI giọng nói mang đến trải nghiệm mới 4.0 radio trí tuệ nhân tạo.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100