'Viettel IoT Day 2023' quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầuArticle thumbnail

'Viettel IoT Day 2023' quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu

25/12/2023
24:45
IoT là một lĩnh vực đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam

Hội thảo có sự chia sẻ thông tin từ các diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế về công nghệ Internet.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100