default-thumb-voh-radio-podcast

Vở cải lương thể nghiệm "Đợi Kiều"

Sáng nay chúng ta trò chuyện cùng tiến sĩ Đào Lê Na và Bảo ngọc về tình yêu luôn thường trực với bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc và về tác phẩm "Đợi Kiều"06:00 GMT+7, Thứ Hai, 17/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2700Chia sẻ