Vườn nhãn hương chi tươi tốt nhờ phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Vườn nhãn hương chi tươi tốt nhờ phân bón Kim Phú Nông

03/10/2023
00:00
Giao lưu anh Hùng ở Đắc Lắc, đã sử dụng trọn bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông theo đúng quy trình để có vườn cây xanh tốt, năng suất cao

Giao lưu anh Hùng ở Đắc Lắc, đã sử dụng trọn bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông theo đúng quy trình để có vườn cây xanh tốt, năng suất cao