Vườn sầu riêng mang lại hiệu quả tốt nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Vườn sầu riêng mang lại hiệu quả tốt nhờ Phân bón Kim Phú Nông

28/11/2023
00:00
Giao lưu Chú Tý ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng dòng sản phẩm của công ty Kim Phú Nông

Giao lưu Chú Tý ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng dòng sản phẩm của công ty Phân bón Kim Phú Nông trên vườn sầu riêng mang lại hiệu quả rất tốt