Ruộng lúa nếp quá tốt nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Ruộng lúa nếp quá tốt nhờ Phân bón Kim Phú Nông

114 lượt nghe
21/11/2023
00:00
Giao lưu với chú 4 Xinh ở xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sử dụng bộ sản phẩm của

Giao lưu với chú 4 Xinh ở xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sử dụng bộ sản phẩm của công ty cho ruộng lúa nếp và cho kết quả rất tốt