default-thumb-voh-radio-podcast

Vướng mắc về BHXH - BHYT được giải đáp cho các doanh nghiệp

Khoảng 80 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 17:45 GMT+7, Thứ Năm, 02/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9300Chia sẻ