default-thumb-voh-radio-podcast

Người lao động cần cân nhắc khi lựa chọn rút BHXH một lần.

Ông Trần Dũng Hà – Phó Giám đốc BHXH TPHCM cho biết về thực trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần hiện nay ra sao? Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ lợi hay thiệt? Những giải pháp nào để hạn chế tình trạng này?17:45 GMT+7, Thứ Năm, 16/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12600Chia sẻ