default-thumb-voh-radio-podcast

Xa mẹ, xa quê và những cuộc gọi đẫm nước mắt

Mẹ gọi điện, tôi nghe được cả tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, nghe tiếng mẹ than phiền: “Mưa ầm ầm, gió thổi muốn bay cái cửa sổ, nhà dột như ngoài sân vậy đó bây ơi”. Tự nhiên, nước mắt tôi ứa ra vì thương mẹ.19:00 GMT+7, Thứ Bảy, 30/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2000Chia sẻ