default-thumb-voh-radio-podcast

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ vệ binh chuẩn mực

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị mẫu mực, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 11:30 GMT+7, Thứ Sáu, 14/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11600Chia sẻ