default-thumb-voh-radio-podcast

Xây dựng thương hiệu "Gạo Việt Nam"

Quyết định phê duyệt chiến lược xuất khẩu gạo đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt yêu cầu xuất khẩu gạo gắn với phát triển gạo có thương hiệu, phát triển nhãn hiệu "Gạo Việt Nam - Vietnam Rice" trên thị trường thế giới.02:00 GMT+7, Thứ Tư, 31/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
16600Chia sẻ