Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới.Article thumbnail

Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới.

25/12/2023
01:22
@ Bản tin bàn tròn đầu tư

Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam qua sàn TMDT Amazon tăng hơn 50%; số lượng đối tác bán hàng từ Việt Nam tăng 40%.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100