Xuất khẩu gỗ đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực Article thumbnail

Xuất khẩu gỗ đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

05/03/2024
01:00
Xuất khẩu gỗ đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỉ đô la Mỹ chỉ trong tháng 1/2024.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100