Xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn QuốcArticle thumbnail

Xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc

23/02/2024
18:43
Huyện Chợ Mới có hơn 6.400 ha xoài, chiếm 50% diện tích tỉnh An Giang

Đây là lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc và mở ra triển vọng cho giống trái cây độc đáo của miền Tây.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100