Xuất khẩu thủy sản năm nay dự báo đạt 10 tỷ USDArticle thumbnail

Xuất khẩu thủy sản năm nay dự báo đạt 10 tỷ USD

16/02/2024
01:00
Xuất khẩu thủy sản năm nay dự báo đạt 10 tỷ USD

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (Vasep) dự báo kim ngạch xuất khẩu 2024 có thể phục hồi trở lại, đạt 9,5-10 tỷ USD.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100