Xuất khẩu xanhArticle thumbnail

Xuất khẩu xanh

06/12/2023
08:09
Xuất khẩu xanh

Các doanh nghiệp của Việt Nam cần thay đổi tư duy, quan tâm tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng, trong thương mại quốc tế để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường.