Xuyên tạc quyết định phê duyệt sách giáo khoa có môn tiếng TrungArticle thumbnail

Xuyên tạc quyết định phê duyệt sách giáo khoa có môn tiếng Trung

16/12/2023
02:06
Chia sẻ của phụ huynh về sự hoang mang khi nghe thông tin xuyên tạc về Sách giáo khoa

Thông tin xuyên tạc cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn học sinh "bỏ môn tiếng Anh, bắt học tiếng Trung" khi quyết định bỏ môn tiếng Anh ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT và cho học sinh học tiếng Trung từ lớp 3, lớp 4.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100