Nông nghiệp đô thị hiện đạiFM 99.9

Nông nghiệp đô thị hiện đại

"Nông nghiệp đô thị hiện đại" trên radio là nơi thảo luận về những vấn đề nông nghiệp đô thị và ứng dụng công nghệ cao trong quản lý nông sản của thành phố, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm.