Nông thôn mớiAM 610

Nông thôn mới

5 (8)

"Nông thôn mới" trên radio truyền đạt về xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp và cải thiện đời sống của người nông dân, cung cấp thông tin hữu ích về lĩnh vực này.

PHÁT SỐ MỚI NHẤT