default-thumb-voh-radio-podcast

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2022

Mới nhất

TP.HCM đã có nhiều chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM đã có nhiều chính sách kích cầu đồng hành và thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ24/12/2022

Phát triển chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ

Phát triển chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ19/12/2022

Không ít doanh nghiệp đã trở thành nhà cung ứng khó thay thế

Không ít doanh nghiệp đã trở thành nhà cung ứng khó thay thế trong chính chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI18/12/2022

Giải thưởng “Thương hiệu Vàng TPHCM” lần 3 năm 2022

Giải thưởng “Thương hiệu Vàng TPHCM” lần 3 năm 202217/12/2022

Để trợ lực cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Để trợ lực cho doanh nghiệp công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ phát triển12/12/2022

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2022 - 2023.

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP giai đoạn 2022 - 2023.11/12/2022

Cung ứng linh kiện kim loại cho các ngành công nghiệp công nghệ cao

Cung ứng linh kiện kim loại cho các ngành công nghiệp công nghệ cao hiện đáp ứng khoảng 10% nhu cầu.10/12/2022

Cơ hội gì cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Cơ hội gì cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo05/12/2022

cơ hội và thách thức với ngành CNHT da giày

cơ hội và thách thức với ngành CNHT da giày04/12/2022