Sát cánh cùng gia đình ViệtFM 87.7

Sát cánh cùng gia đình Việt

5 (3)

"Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt" trên radio là chương trình chia sẻ, tư vấn và tạo động lực cho gia đình Việt. Nội dung tập trung vào vấn đề gia đình, nuôi dưỡng tình thân, giáo dục con cái và các khía cạnh khác của cuộc sống gia đình, tạo ra nguồn động viên tích cực và hỗ trợ cho cộng đồng người nghe.