Tiếng ChămAM 610

Tiếng Chăm

5 (4)

"Tiếng Chăm" trên radio là chương trình giới thiệu và phát sóng nền văn hóa, lịch sử, và ngôn ngữ Chăm. Mang đến không gian tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của cộng đồng Chăm, chương trình kết nối và lan tỏa âm thanh đặc trưng của dân tộc này đến cộng đồng rộng lớn.

PHÁT SỐ MỚI NHẤT