028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Học tập

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học ( có đáp án và hướng dẫn giải đề )

( VOH ) - Giáo viên Ngô Thị Phượng ( Tổ Sinh học ) trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ đề thi thử môn Sinh cho các bạn học sinh bổ sung kiến thức môn học và ôn tập luyện thi tại nhà.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 – MÔN : SINH HỌC

Mã đề 120 - Thời gian làm bài: 50 phút ; 

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-0

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-1

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-2

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-3

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-4

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-5

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-6

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-7

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-8

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-9

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-10

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-11

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-12

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-13

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-14

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-15

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-16

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-17

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-18

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-19

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-20

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-21

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-21

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-22

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-23

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-24

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-25

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-26

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-27

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-28

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-29

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-30

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-31

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-32

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Mã đề 120

1. C 2. C 3. D 4. B 5. B 6. D 7. A 8. A
9. A 10. D 11. D 12. A 13. B 14. C 15. C 16. A
17. A 18. A 19. C 20. B 21. B 22. D 23. B 24. C
25. C 26. B 27. D 28. A 29. C 30. C 31. D 32. A
33. C 34. D 35. A 36. A 37. B 38. C 39. D 40. B

Người soạn đề thi thử: Giáo viên Ngô Thị Phượng (Tổ Sinh học )_ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem thêm: Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (2019 - 2020) MÔN SINH HỌC

MÃ ĐỀ 121 - Thời gian làm bài: 50 phút

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-33

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-34

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-35

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-36

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-37

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-38

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-39

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-40

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-41

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-42

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-43

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-44

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-45

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-46

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-47

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-48

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-49

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-50

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-51

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-52

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-53

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-54

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-55

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-56

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-57

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-58

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-59

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-60

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-61

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-62

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-63

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-64

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-65

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-66

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-67

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-68

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-69

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-70

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-71

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-72

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-73

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-74

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-75

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-76

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-77

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-78

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-79

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Mã đề 121

81. C 82. A 83. A 84. C 85. C 86. C 87. C 88. D
89. B 90. A 91. C 92. A 93. A 94. D 95. B 96. B
97. B 98. D 99. C 100. C 101. D 102. B 103. B 104. A
105. B 106. B 107. D 108. C 109. C 110. A 111. B 112. C
113. B 114. D 115. C 116. B 117. D 118. D 119. B 120. D

Người soạn đề thi thử: Giáo viên Nguyễn Thị Thu Thủy (Tổ Sinh học )_ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem thêm: Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 – MÔN : SINH HỌC

Mã đề 122 - Thời gian làm bài: 50 phút ;

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-1

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-2

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-3
voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-4

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-5

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-6

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-7
voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-8
voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-9

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-10
voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-11

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-12

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-13

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-14

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-104

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-15
voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-17

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-17

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-108

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-19

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-20

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-21

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-22

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-23

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-24

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-25

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-26

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-27

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-28

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-29

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-30

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-31

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-32

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Mã đề 122

81. B 82. D 83. C 84. D 85. A 86. C 87. B 88. B
89. D 90. C 91. A 92. B 93. A 94. B 95. D 96. B
97. C 98. C 99. A 100. B 101. D 102. B 103. C 104. B
105. D 106. B 107. C 108. A 109. C 110. D 111. A 112. D
113. A 114. B 115. B 116. C 117. B 118. D 119. C 120. D

Người soạn đề thi thử: Giáo viên Nguyễn Quang Vũ (Tổ Sinh học )_ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem thêm: Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm: