028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Cán bộ là cái gốc công việc của Đảng

(VOH) - Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó Đảng phải đặc biệt chú trọng việc đào tạo cán bộ để có một đội ngũ cán bộ tốt. Người dạy “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Và chỉ rõ: “Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm mà đào tạo được một cán bộ tốt. Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được”. Có thể nói công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng.

“… Công tác cán bộ, nhất là cấp trung ương cấp chiến lược còn nhiều bất cập, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách mang tính hình thức…”. Đó là một trong những nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa 11 “ Về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng” đã đề ra, tạo được sự chú ý không chỉ của toàn đảng mà còn tạo được sự quan tâm của toàn dân. Khi lãnh đạo cấp cao của Đảng, các đồng chí ủy viên Bộ chính trị, các đồng chí trong Ban bí thư dành gần 20 ngày để tập trung kiểm điểm một cách nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành và báo cáo trước hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc đã tạo nên luồng gió mát lành thổi vào niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tai lễ khai giảng lớp đầu tiên đào tạo cán bộ phụ trách Bình dân học vụ các tỉnh Bắc Bộ tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/10/1945 có đoạn: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Ảnh tư liệu

Mới đây, ngày 20 và 21/8, hội nghị toàn quốc triển khai và quán triệt kết luận của Bộ chính trị về đổi mới công tác cán bộ do ban tổ chức trung ương tổ chức tại TP.HCM đã khẳng định và chứng minh quyết tâm của Đảng TRONG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, không quan liêu tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, có tư duy đổi mới sáng tạo, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, có tinh thần đoàn kết hợp tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phong cách lãnh đạo khoa học, tôn trọng tập thể gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Theo tinh thần văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng CSVN, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn coi trọng công tác cán bộ. Người chỉ ra: “Công tác cán bộ là cái gốc công việc của Đảng, dụng nhân như dụng mộc". Trong công tác quy hoạch cân nhắc cán bộ, Người dạy: “Khi cân nhắc cán bộ cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không, lại phải xem xét người ấy hợp với việc gì, nếu người ấy có tài mà không dùng tài của họ thì cũng không được, nếu phải cân nhắc mà không cân nhắc lại đem người bô lô ba la chỉ nói mà không làm vào vị trí lãnh đạo như thế thì rất có hại…”. Từ khi lập Đảng đến nay, người cán bộ của Đảng luôn là người cán bộ dẫn dắt quần chúng đi theo cách mạng, người tổ chức điều hành công việc, là hạt nhân của tổ chức, là nòng cốt của phong trào, bất kỳ cán bộ nào ở bất kỳ lãnh vực nào cũng đóng vai trò quyết định, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay chưa tốt.

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Bởi thế, công tác cán bộ luôn được Đảng đặc biệt quan tâm từ bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch để thực hiện chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng một cách bài bản, khoa học, khách quan và công khai. Thế nhưng, có nơi có lúc nhất là ở những nơi nhiệm vụ gắn liền với quyền lợi và thu nhập, những người có thẩm quyền trong công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ lợi dụng quyền hạn của mình lồng lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm để “phù phép” vận dụng một cách méo mó lệch lạc vào công tác cán bộ, thậm chí bất chấp cả nguyên tắc tập trung dân chủ, nếu bị phản ứng đấu tranh lại họ và nhóm lợi ích trong ê kíp lý giải “thực hiện đúng theo quy trình mà cấp trên đã đề ra”.

Chúng ta rất tâm đắc với phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công tác cán bộ cần được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vì công tác cán bộ là công tác con người, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật là vấn đề liên quan đến tâm lý, đạo đức, danh dự tình cảm của con người. Do đó cần phải bảo đảm tính dân chủ, lắng nghe rộng rãi đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đề cao vai trò cá nhân người đứng đầu nhưng phải đặc biệt quan hệ với tập thể để bảo đảm dân chủ, tránh độc đoán…”. Trong công tác cán bộ cần được công khai hai nội dung đánh giá và quy hoạch cán bộ: bởi có đánh giá đúng thì mới quy hoạch đúng, phải dựa vào cán bộ, đảng viên và quần chúng để đánh giá. Trên cơ sở đánh giá mà quy hoạch cán bộ một cách công khai, như thế sẽ giúp cho cá nhân được quy hoạch nỗ lực hơn trong công tác học tập, tập thể có điều kiện giám sát giúp đỡ nhiều hơn.

Song song với công tác quy hoạch theo bài bản cần có đột phá trong công tác đề bạt cán bộ thông qua việc thi tuyển bổ nhiệm cán bộ có tài có đức nhưng vì lý do nào đó bị quy hoạch treo, bị ém tài, do không ăn cánh với ê kíp lãnh đạo, để có cán bộ giỏi, cán bộ tốt như vài tỉnh thành phố đang làm cũng là một giải pháp hay. Từ quy hoạch đề bạt từng cán bộ, từng chức danh, các tổ chức Đảng phải xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ có tính kế thừa và phát triển. Nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp các ngành, của hệ thống chính trị.

Hữu Quan