Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Mùa xuân ơn Đảng

  (VOH) - Đất nước đã vào xuân, mùa xuân thứ 10 của thế kỷ 21 đang đến, đây đó khắp trên cả nước mọi người đang rộn ràng, vui tươi nô nức đón xuân sang. Một mùa xuân mới nữa lại về với dân tộc, với nhiều ước vọng, đặt nền móng cho đất nước bay lên tầm cao mới, tầm cao của trí tuệ Việt Nam trong gần một thập niên của thế kỷ 21.

  Năm 2010 cũng là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ 6 ( 2006 – 2010 ), năm đánh dấu một chặng đường đổi mới đầy gian khổ mà thắng lợi của Đảng cộng sản Việt Nam. Mừng xuân, mừng Đảng năm nay có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là đất nước đã thực hiện tàhnh công nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó có việc kiềm chế lạm phát ở một số và khắc phục đuợc những ảnh hưởng do cuộc khủng hỏang tài chính tòan cầu gây ra, và Việt Nam đuợc coi lả một trong 12 nền kinh tế thế giới có tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2009, đã góp phần không nhỏ làm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, điều này khẳng định được vai trò lãnh đạo hết sức sáng suốt và tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua.

  Mừng xuân, mừng Đảng năm nay, chúng ta rất đổi tự hào bởi nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời khu vực và thế giới, với tốc độ tăng trưởng bình quân GDP đạt 5,2%. Năm qua cũng là năm các ngành sản xuất kinh doanh đã thực hiện các gía trị sản lượng đều tăng như: Xuất khẩu hạt điều tăng 5%, xuất khẩu gạo đạt hơn 6 triệu tấn cao nhất từ truớc đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khỏang 15 tỷ đô la, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nuớc uớc đạt khỏang 56,5 tỷ đô la. Các ngành sản xuất công nghiệp như dầu khí, may mặc, thương mại dịch vụ đều giữ vững và ổn định sản xuất. Năm 2009 cũng là năm Nhật Bản nối lại việc trợ ODA và Việt Nam đạt mức ODA ấn tuợng 5,8 tỷ đô la. Lĩnh vực ngọai giao đuợc rộng mở, tiếng nói của Việt Nam trên truờng quốc tế ngày càng có uy thế, khu vực đầu tư nuớc ngoài tiếp tục thu hút và đạt ở mức cao, rồi thể thao Việt Nam cũng nâng tầm vị thế trong khu vực.

  80 năm qua kể từ khi có Đảng, qua 10 lần Đại hội và cả nước đang hướng về Đại hội lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam, với nhiều điều ước vọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng. Và hiện Việt Nam của chúng ta đang hội đủ nhiều điều kiện để cất cánh bay cao và bay xa hơn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục tiêu là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, mà trước mắt là thực hiện việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Và triển vọng đầy hứa hẹn của nền kinh tế Việt Nam là trong năm 2010 Việt Nam làm chủ tịch ASEAN.

  Mừng xuân, mừng Đảng năm nay, chúng ta tiễn năm Kỷ Söûu 2009 và đón năm Canh Dần 2010, với những ước vọng đã được Đảng cộng sản Việt Nam vạch ra với những chỉ tiêu cụ thể, mà trước mắt từ nay đến những năm 2020 nuớc ta cở bản trở thành nước công nghiệp phát triển và theo bộ kế họach và đầu tư thì từ nay cho tới những năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020, để đất nước phát triển một cách bền vững, thì cần phải thực hiện phát triển đồng bộ trên 3 trục chính là kinh tế, xã hội và môi trường.

  Về kế họach phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, cố gắng thực hiện GDP tăng bình quân 7-8% năm, GDP đầu người dự kiến trong 5 năm tới đạt sẽ đạt khỏang 2.100 đô la hiệt tại là 1.200 đô la. GDP ngành nông lâm thủy sản đạt 18-19 %, công nghiệp và xây dựng đạt 40-41%, dịch vụ 40-41%, năng suất lao động phấn đấu tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay, Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12% năm.

  Về môi trường 5 năm tới, tiếp tục các dự án tăng tỉ lệ che phủ của rừng, tiếp tục phát triển xây dựng các đô thị vệ tinh, tất cả các cơ sở sản xuất mới phải được áp dụng công nghệ sạch, các cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn về môi trường, các khu công nghiệp, khu chế xuất đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

  Có thể nói, từ những thành tựu về phát triển kinh tế của đất nước sau gần 35 năm xây dựng và những thành quả của công cuộc hơn 20 năm đổi mới, đang hòa quyện cùng với sắc xuân lan tỏa đến từng vùng, miền, từng địa phuơng đến từng hộ gia đình trên mọi miền của đất nước. Những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới, đã minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam. Với phương châm “Vừa làm, vừa học tập rút kinh nghiệm qua thực hiện , vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa hội nhập, đã, sẽ chấp cánh cho một đất nước Việt Nam chuẩn bị bay lên tầm cao mới, tầm cao của một nền công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đó là thời đại của 65 năm độc lập dân tộc và 80 mùa xuân kể từ khi dân tộc ta có Đảng.

  Ban biên tập