Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vấn đề hôm nay: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ lạc quan về phát triển kinh tế

  (VOH) - Cuộc khảo sát của các tổ chức, định chế tài chính Thế giới và cơ quan chức năng ở Việt Nam thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có độ tin tưởng, lạc quan phát triển kinh tế cao nhất so với các nước trong khu vực và Châu Á.

  HTML clipboard
   

  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ lạc quan về phát triển kinh tế trong năm 2010.

  Cuộc khảo sát của ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải cho kết quả,Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng về lạc quan kinh tế trong nước và thế giới sẽ phát triển trong năm 2010. Theo sau đó sẽ là Ấn Độ, kế đến là Trung Quốc, Singapore. Còn khảo sát của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có 71% doanh nghiệp tin tưởng tốc độ tăng trưởng GDP sẽ cao hơn năm qua và đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

  Từ sự lạc quan tin tưởng vào sự phát triển kinh tế Thế giới và tăng trưởng cao trong năm 2010 của kinh tế trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, hầu hết đều có kế hoạch đầu tư mở rộng để phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút thêm lao động trong năm 2010 này. Hơn 65% tổng số doanh nghiệp đã lên kế hoạch tăng đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Về kế hoạch tuyển dụng, 55% tổng số doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng thêm lao động. Trong số đó, có 30% số doanh nghiệp sẽ tăng thêm 20% lao động so với năm trước. Chỉ có 1% tổng số doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao động.

  Cũng trong cuộc khảo sát lần này, lần đầu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỏi về dự định mở rộng giao thương quốc tế của họ và các hoạt động kinh doanh quốc tế khác như hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Kết quả cho thấy, cứ 3 trong số 10 doanh nghiệp được hỏi tại 20 thị trường cho biết, họ đang tiến hành các hoạt động giao thương quốc tế. Thị trường kinh doanh quốc tế hàng đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam là Trung Quốc (chiếm 28%), Châu Âu (chiếm 22%), Hàn Quốc (chiếm 22%). Như vậy, thị trường Châu Á được các doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm nhiều hơn. Điều đó phản ánh năng lực và khả năng vươn xa ra thị trường lớn của thế giới thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam còn hạn chế. Rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thị trường tài chính tiền tệ không ổn định, đặc biệt là tỉ giá. Điều này là mối quan tâm thực sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi mà tiềm lực tài chính còn nhỏ. Do vậy, thị trường tài chính tiền tệ ổn định, đặc biệt là tỉ giá hợp lý và ổn định sẽ tạo niềm tin về xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Nguyễn Khánh