Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vấn đề hôm nay: Niềm tin vào chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” của thành phố

  (VOH) - Tại hội nghị cấp cao Đại hội đồng LHQ kiểm điểm thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo Năm 2005, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước điển hình trong việc thực hiện mục tiêu này.

  HTML clipboard
   

  Việc đổi tên "Chương trình xóa đói giảm nghèo"  thành “Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá” kể từ đầu năm 2009, với mức chuẩn nghèo mới được áp dụng cho thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người /năm. Ảnh: VNN

  Trên quan điểm xuyên suốt và nhất quán, vào tháng 02/ 2008, Trong chủ trương và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6, khóa X, Đảng ta một lần nữa đã nhấn mạnh: “Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói, giảm nghèo; từng bước làm cho mọi thành viên xã hội đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội... từng bước mở rộng và cải thiện hệ thống an sinh xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, nhất là của nhóm đối tượng chính sách, đối tượng nghèo".

  Trên quan điểm này, công tác Xóa đói giảm nghèo luôn được xác định là một chủ trương lớn, một quyết sách lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, trong chặng đường 35 năm qua, chương trình Xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố HCM được khởi động mạnh mẽ từ năm 1992. Thành phố đã có từng giai đoạn và bước đi cụ thể trong quá trình xóa đói giảm nghèo; từng giai đoạn đều có mục tiêu cụ thể: Từ năm 1992 đến 1995, đó là mục tiêu tập trung cho việc xóa đói và vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng, 30/4/1995, thành phố phấn khởi báo cáo đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa hộ đói. Giai đoạn tiếp theo, từ 1995-2009,đó là mục tiêu “giảm nghèo, chống tái nghèo, tái đói” đã tiếp tục đạt những thành tựu để làm tiền đề quan trọng cho thành phố bước vào giai đoạn 3 ( từ 2009- 2015 ), đó là phấn đấu theo mục tiêu “giảm nghèo - tăng hộ khá”.

  Mỗi giai đoạn như vậy, mức chuẩn hộ nghèo đều có sự thay đổi nâng lên. Đời sống của người dân trong diện nghèo đã có nhiều thay đổi chuyển biến trên khắp quận, huyện, phường xã của thành phố. Mới đây, Chuẩn nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015) của TPHCM vừa được UBND TP ban hành tương đương với mức chuẩn nghèo do Ngân hàng thế giới xác định (2 USD/người/ngày). Theo chuẩn nghèo mới này, hộ nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống.Với tiêu chí mới này, thành phố đã rà soát lập danh sách trên 152.000 hộ nghèo và đến cuối năm 2009, chương trình vì người nghèo TP đã giúp 19.300 hộ vượt chuẩn nghèo mới, có thu nhập trên 12 triệu đồng/người/năm; số còn lại có thu nhập trên 6 triệu đến trên 8 triệu đồng/người/năm và khoảng 1.300 hộ còn thu nhập dưới 6 triệu/người/năm. Như vậy, trong năm đầu tiên của giai đoạn 3, thành phố đã có kết quả rõ nét trong bước đi đến mục tiêu “giảm nghèo - tăng hộ khá” từ đây đến năm 2015.

  Một lần nữa, nhân tiến tới kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng (30/4/75 - 30/4/2010) thành phố đã đặt ra chỉ tiêu cụ thể giảm hộ nghèo, đó là phấn đấu đến cuối năm 2010 có thêm từ 10.000 đến 15.000 hộ vượt chuẩn nghèo theo tiêu chí mới 12 triệu đồng/người/năm, trong đó phấn đấu có 10 quận nội thành cơ bản không còn hộ nghèo, có mức thu nhập dưới 8 triệu và 120 phường, xã không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng vào cuối năm 2010.

  Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta lựa chọn nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, chính bước đi này Đảng ta đã tập trung phát triển kinh tế và luôn hướng tới việc chăm lo đảm bảo đời sống các tầng lớp dân cư. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của chương trình XĐGN của thành phố góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu trên.

  35 năm qua Tp HCM có nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có thành tựu to lớn về chương trình xóa đói giảm nghèo. Và cho đến hôm nay, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã xác định, công cuộc giảm nghèo là mục tiêu, chính sách ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chúng ta tin rằng cùng với kinh nghiệm và kết quả chương trình XĐGN của những giai đoạn trước, với những tấm lòng nhân ái, hào hiệp, nghĩa tình của nhân dân thành phố, chắc chắn thành phố sẽ đạt được kết quả đúng với tên gọi của chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” vào cuối năm 2010./.

  Tấn Mỹ