Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • VĐHN: Cần những thủ tục đơn giản cho nhà đầu tư

  (VOH) - Hiện giờ, Việt Nam ta có nhiều luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản có giá trị pháp lý liên quan đến đầu tư dự án, trong đó có các quy định về thủ tục hành chính trong đầu tư dự án.

  Các doanh nghiệp, luật sư... đã đến đóng góp ý kiến vào đề xuất cải cách hành chính trình Chính phủ trong Hội thảo "Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư" vào ngày 13/3 tại Đà Nẵng. Ảnh: Dân trí

  Các quy định này, gần đây, có cải tiến gọn hơn nhưng theo các nhà đầu tư thì thủ tục hành chính này cho đến nay vẫn còn là rào cản để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện dự án. Bởi vì một dự án tiến hành lập thủ tục đầu tư hiện nay nhanh hay thuận lợi nhất phải mất ít nhất một năm, có dự án kéo dài 2 đến 3 năm vẫn chưa xong, trong khi đó quy định thủ tục này là từ 30 đến 60 ngày.

  Một doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch Đầu tư ở một tỉnh thành nào đó còn liên quan đến 5 văn bản pháp luật để có sự đồng thuận của các Sở ngành liên quan rồi trình lên cấp UBND tỉnh phê chuẩn, khi đó dự án mới được gọi là chấp thuận. Chỉ riêng quy trình trên rõ ràng hiệu quả của các thủ tục hành chính trong đầu tư dự án hiện hành còn nhiêu khê, rườm rà, không tạo thuận lợi dễ dàng cho nhà đầu tư, nhất là thủ tục trong đầu tư đất đai và xây dựng và trong xây dựng công trình, thủ tục đấu thầu, chọn thầu cũng mất khá nhiều thời gian và còn nhiều giấy tờ chồng chéo, trùng khớp nhau không cần thiết song vẫn buộc nhà đầu tư phải thực hiện theo quy định.

  Được biết Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ hiện nay đang điều tra tìm hiểu những rườm rà, nhiêu khê của các thủ tục này để thống kê kiến nghị chính phủ, quốc hội sửa đổi cả các luật không còn phù hợp như Luật xây dựng và bổ sung hoàn thiện luật đầu tư công mà quốc hội sắp thông qua.

  Theo Ban này thì trước mắt kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Xây dựng hợp tác ban hành các thông tư liên tịch liên quan đến cải cách thủ tục đầu tư trong lĩnh vực đất đai, xây dựng công trình để tạo điều kiện dễ dàng ban đầu cho các nhà đầu tư, sau đó trên cơ sở thông tư liên tịch đó hình thành sơ đồ từng bước tiến hành cải cách cụ thể, trong từng bước đó có những thủ tục gì cần sửa đổi, bổ sung hoặc không cần thiết làm lại thủ tục ở một cơ quan, một bộ phận khác thì cắt giảm, loại bỏ để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

  Trong bối cảnh đầu tư công còn rất nhiều khó khăn thì việc thu hút đầu tư nước ngoài, kêu gọi đầu tư của tư nhân hoặc thu hút đầu tư dưới hình thức công tư (TPP) là nguồn đầu tư rất quan trọng hiện nay. Cho nên cải cách hành chính trong thủ tục đầu tư cần phải làm ngay. Đặc biệt là qua điều tra phát hiện những thủ tục chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp, thì rất cần xây dựng lộ trình cải cách, trước mắt hình thành một bộ thủ tục hành chính đầu tư dự án rõ ràng, minh bạch, công khai để các nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia góp ý, sau đó ban hành triển khai thực hiện.

  Như vậy chúng ta thấy rằng, một bộ thủ tục đơn giản để thực hiện cho nhà đầu tư khi triển khai dự án đầu tư là yêu cầu cấp thiết vào lúc này để tránh tình trạng chạy vòng quanh mất nhiều thời gian, tốn chi phí và nhất là mất lòng tin trong làm ăn. Muốn làm được điều này cần phải có tư duy mới khi xây dựng các văn bản pháp quy liên quan và điều quan trọng trong lộ trình thực hiện. Trước mắt, sớm xây dựng xong một bộ thủ tục đơn giản và bộ này đi vào thực chất, không chung chung, hình thức. Thay vào đó là phương pháp khoa học có sự tôn trọng và phát huy sáng kiến thực tế của các nhà đầu tư và địa phương để có thể nhân lên mô hình đang làm tốt và xây dựng áp dụng được thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ theo các văn bản pháp lý mới phù hợp với tình hình mới./.

  Ngọc Xuân