Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xã luận: Xuân Giáp Ngọ, động lực mới - thành công mới

  (VOH) - Chúng ta đang sống những thời khắc thiêng liêng đầu tiên của ngày đầu năm mới. Từ giã năm Quí Tị 2013 để bắt đầu năm Giáp Ngọ 2014, đất nước lại rạo rực đón một mùa xuân với khát vọng và niềm tin mới để thành phố Hồ chí Minh cùng cả nước bước vào năm Giáp Ngọ với sức mạnh của ngựa thần Phù Đổng, cùng cả nước hướng tới tương lai.

  Trong năm Giáp Ngọ, người dân hy vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục hồi phục và phát triển, tạo ra nhiều công ăn việc làm, riêng TPHCM tiếp tục đi đầu trong sự  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Ảnh: D.T

  Năm 2013, trong cái nền khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Song toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu giành được nhiều kết quả rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao…

  Năm 2013 được đánh dấu bởi đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và được Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm để bước vào đầu năm 2014 Hiến pháp mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đề án tái cấu trúc nền kinh tế và quyết tâm cải cách bước đầu đã phát huy hiệu quả, kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định và có những chỉ dấu cho thấy kinh tế Việt Nam đã từng bước khắc phục những nhược điểm, kiểm soát được tình trạng lạm phát, lĩnh vực ngoại giao có nhiều tiến bộ, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

  Cùng cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ chí Minh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua những thử thách đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.
  Năm 2013, kinh tế thành phố tăng trưởng hợp lý; tổng sản phẩm nội địa năm 2013 ước tăng 9,3%. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo đúng định hướng. GDP bình quân đầu người năm 2013 ước đạt 4.513 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 8,23% so với năm 2012 đạt 100% dự toán, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt và vượt so với yêu cầu…

  Dù những khó khăn vẫn còn ở trước mắt, nhưng năm qua, bao thay đổi của thành phố đã cho thấy những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chèo chống vượt qua khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ chí Minh kết hợp với các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu; công tác đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo được sự chung tay, góp sức của cộng đồng; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn và có bước trưởng thành hơn.

  Năm 2014, năm Giáp Ngọ, thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “…động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.”

  Bắt mạch được thời đại, mừng xuân Giáp Ngọ năm nay, cũng là kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bản lĩnh chính trị đã được trui rèn trong 84 năm, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, bản lĩnh của Đảng, quyết tâm của toàn quân, toàn dân cộng với động lực mới của mùa xuân Giáp Ngọ, mã đáo thành công, bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Ban biên tập