Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 150 năm Nhiếp ảnh Việt Nam

    21:19 - 19/03/2019

    (VOH) - Năm 2019 là năm kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của ngành Nhiếp ảnh Việt Nam và Thế giới.