Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

    08:32 - 05/04/2019

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.