Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội sách TPHCM đạt doanh thu hơn 60 tỷ đồng

    06:05 - 26/03/2018

    (VOH) – Sau 1 tuần diễn ra, Hội sách TPHCM lần thứ 10 năm 2018 đã thu về được hơn 60 tỷ đồng.