Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Từ ngày 8/3: chính thức phát thuốc điều trị ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

    14:35 - 07/03/2019

    (VOH) - Bộ Y tế chọn bốn địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện cấp quốc gia “Những bệnh nhân đầu tiên nhận điều trị ARV từ nguồn bảo hiểm y tế”.