Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Rút kinh nghiệm - rút mãi không hết

    20:56 - 25/07/2019

    (VOH) - “Sao lạ vậy, đám cưới con người ta, người ta làm thế nào thì làm mắc mớ gì mấy anh ý kiến ý cò”?