Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Số lượng robot tham gia sản xuất cao kỷ lục ở Bắc Mỹ trong năm 2018

    09:32 - 02/03/2019

    Trước sự gia tăng tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều lo ngại về việc làm cho con người sẽ bị ảnh hưởng lớn.