Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 2018: TPHCM đình chỉ hoạt động 7 đơn vị và xử phạt hơn 7 tỷ đồng về vi phạm an toàn thực phẩm

    14:52 - 19/02/2019

    (VOH) - Trong năm 2019, Ban An toàn thực phẩm Thành phố sẽ phối hợp cùng với các đơn vị để tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, mạnh tay xử lý vi phạm