Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  12:58 - 18/05/2019

  Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

  Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  09:35 - 25/12/2018

  (VOH) - Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

  Phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước

  06:30 - 26/12/2018

  Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư

  16:23 - 18/05/2019

  Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ...

  TPHCM báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  17:46 - 10/10/2018

  (VOH) - Chiều nay 10/10, Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các sở, ban, ngành ...

  Người dân đặt kỳ vọng vào các quyết sách từ Hội nghị lần thứ 7

  17:31 - 10/05/2018

  (VOH) - Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII đang bàn và cho ý kiến đối với 3 Đề án quan trọng về Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Cải cách chính sách tiền lương và Cải cách chính sách ...

  Nghị quyết Hội nghị TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

  19:53 - 24/10/2018

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

  14:05 - 11/10/2017

  Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

  Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

  15:21 - 16/05/2019

  Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

  TPHCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  16:41 - 22/05/2019

  (VOH) - Chiều nay 22/5, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ Thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.