028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Trung ương xác định phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Ngày 4/10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hôm nay (3/10), Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản và phát hành Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ngày 7/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.
VOH default thumbnail
 - 
Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 8/3, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.