Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

    12:13 - 16/09/2018

    Ngày 15/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ...