Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có 15 thành viên

  09:54 - 29/11/2019

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng ...

  Giao nhiệm vụ thường trực BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

  13:40 - 28/02/2018

  (VOH) - Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

  Thay thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

  20:03 - 11/01/2018

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 43/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.