Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bảng lương cán bộ, công chức tăng từ 1/7

    06:14 - 12/06/2019

    Theo nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng.