Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò và ý nghĩa của Hiệp ước SEANWFZ

    14:16 - 31/07/2019

    Các nước ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò và ý nghĩa của Hiệp ước SEANWFZ, thể hiện mong muốn và quyết tâm chung gìn giữ Đông Nam Á hoàn toàn không có các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy ...