Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bình chọn sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của TPHCM năm 2019

    10:21 - 26/06/2019

    (VOH) - Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức hội nghị triển khai cuộc bình chọn danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh" lần 2 năm 2019.