Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bộ trưởng Y tế Anh tuyên bố chạy đua vào vị trí thủ tướng

    20:22 - 25/05/2019

    Trong số các ứng viên thay thế Thủ tướng Theresa May, có ba bộ trưởng đang tại nhiệm.