Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • [Trực tiếp] Giải Bông Lúa Vàng - Vòng thi Tài năng  - 16/12/2017

  13:17 - 16/12/2017

  (VOH) - Vào lúc 14 giờ chiều 16/12/2017 tại Nhà hát VOH diễn ra Vòng thi Tài năng - Cuộc thi Giọng ca Cải lương Giải Bông Lúa Vàng.

  Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - Buổi 6) - 9/12/2017

  14:20 - 14/12/2017

  (VOH) - Buổi thi 6 - Vòng thi cảm xúc Bông Lúa Vàng - Cuộc thi Giọng ca cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g chiều 9/12/2017 tại Nhà hát VOH.

  Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - Buổi 5) - 2/12/2017

  19:11 - 05/12/2017

  (VOH) - Buổi thi 5 - Vòng thi cảm xúc Bông Lúa Vàng - Cuộc thi Giọng ca cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g chiều 2/12/2017 tại Nhà hát VOH.

  [Trực tiếp] Giải Bông Lúa Vàng - Vòng thi cảm xúc (Buổi 5) - 02/12/2017

  11:43 - 02/12/2017

  (VOH) - Vào lúc 14g chiều 02/12/2017 tại Nhà hát VOH diễn ra Buổi thi thứ 5 - Vòng thi cảm xúc - Cuộc thi Giọng ca Cải lương Giải Bông Lúa Vàng.

  Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - Buổi 4) - 25/11/2017

  16:12 - 27/11/2017

  (VOH) - Buổi thi 4 - Vòng thi cảm xúc Bông Lúa Vàng - Cuộc thi Giọng ca cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g chiều 25/11/2017 tại Nhà hát VOH.

  [Trực tiếp] Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - Buổi 4) - 25/11/2017

  13:32 - 25/11/2017

  (VOH) - Buổi thi 4 - Vòng thi cảm xúc Bông Lúa Vàng - (VOH) - Cuộc thi Giọng ca Cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g chiều 25/11/2017 tại Nhà hát VOH.

  Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - Buổi 3) - 18/11/2017

  16:04 - 24/11/2017

  (VOH) - Buổi thi 3 - Vòng thi cảm xúc Bông Lúa Vàng - Cuộc thi Giọng ca cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g chiều 18/11/2017 tại Nhà hát VOH.

  [Trực tiếp] Giải Bông Lúa Vàng - Vòng thi cảm xúc (Buổi 3) - 18/11/2017

  11:01 - 18/11/2017

  (VOH) - Vào lúc 14g chiều 18/11/2017 tại Nhà hát VOH diễn ra Buổi thi thứ 3 - Vòng thi cảm xúc - Cuộc thi Giọng ca Cải lương Giải Bông Lúa Vàng.

  Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - Buổi 2) - 11/11/2017

  17:49 - 15/11/2017

  (VOH) - Buổi thi 2 - Vòng thi cảm xúc Bông Lúa Vàng - Cuộc thi Giọng ca cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g chiều 11/11/2017 tại Nhà hát VOH.

  [Trực tiếp] Giải Bông Lúa Vàng (Vòng thi cảm xúc - buổi 1) – ngày 04/11/2017        

  10:48 - 04/11/2017

  (VOH) - Buổi thi 1 Vòng thi cảm xúc - Cuộc thi Giọng ca cải lương Giải Bông Lúa Vàng diễn ra vào lúc 14g ngày 04/11/2017 tại Nhà hát VOH.