Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhân rộng mô hình hay về nâng cao chất lượng bữa ăn công nhân

    05:57 - 07/04/2017

    (VOH) - Ngày 25/2/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Nghị quyết về bữa ăn ca của người lao động với mục tiêu: Các công đoàn cơ sở trong khu vực doanh nghiệp và công đoàn cấp trên ...