Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dịch tả heo châu Phi: Hỗ trợ từ 25.000 đồng – 30.000 đồng/kg heo hơi

    07:55 - 02/07/2019

    (VOH) - Heo con, heo thịt bị dịch tả heo châu Phi, Nhà nước hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi. Đối với heo nái, heo đực đang khai thác bị dịch tả heo châu Phi, Nhà nước hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo ...