Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 8 dự đoán về cải tiến khoa học trong năm 2017

    17:10 - 31/12/2016

    Năm 2017 sẽ có những phát minh khoa học mới gì? Các chuyên gia thế giới dự đoán về những phát minh mới này: