Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề xuất cán bộ không chuyên trách được tham gia Bảo hiểm xã hội

    16:18 - 26/06/2019

    (VOH) – Quận Phú Nhuận đề xuất cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn được tham gia Bảo hiểm xã hội theo hệ số lương thực lãnh.